تعرفه های ثبت نام

 

هزینه های ثبت نام در این همایش

ثبت نام کنندگان محترم توجه داشته باشید : صرفا مجاز به ثبت نام در یک دوره آموزشی ارتقاء پایه می باشید

اعضاء سازمان : 100.000 تومان ( گواهی حضور در همایش دارای امتیاز تمدید پروانه اشتغال بکار مهندسی)

مهندسان غیر عضو: 150.000 تومان ( گواهی حضور در همایش )

دانشجویان : 50.000 تومان ( گواهی حضور در همایش/ ارائه کارت دانشجویی در زمان دریافت گواهی الزامیست)

دوره های آموزشی مرتبط با همایش با امتیاز ارتقاء پروانه اشتغال بکار مهندسی 


توجه داشته باشید، عضویت شما در سایت به منزله ثبت نام در همایش نمی باشد و الزاما نیاز انتخاب نوع ثبت نام(اعضاء سازمان/دانشجویی و ... ) و پرداخت هزینه ثبت نام از طریق درگاه اینترنتی میباشد و در غیر اینصورت هیچگونه کارت حضور در همایش برای شما صادر نخواهد شد.

لیست دوره های ارتقا پایه و دوره های اجباری تمدید و صدور پروانه جهت اخذ مجوز

ردیف

رشته

صلاحیت

پایه

عنوان دوره

کد دوره

مدت مصوب دوره

مدرس

هزینه

برنامه زمانبندی

تومان

1

عمران

نظارت

3به2

مباني گودبرداري، ژئوتكنيك و سازه‌هاي نگهبان

311

16

یاسردهنوی حمیدعظیمی عمادجوادزاده

200.000

پس از رسیدن به حد نصاب اعلام خواهد شد

 

2

آشنايي با مباني پدافند غيرعامل

315

16

------

200.000

 

 

3

2به1

روشهاي تعمير، مرمت و تقويت سازه‌ها

317

16

فرهاد بروشکی

200.000

 

 

4

اجرا

3به2 و

2به1

روشهای ساخت ، فناوریهای نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی

814

24

سیدامین وکیلی

300.000

 

5

معماری

طراحی و نظارت

3به2

مصالح و فناوري‌هاي نوين در صنعت ساختمان

113

16

آرش صدری

200.000

 

6

2به1

الزامات هماهنگي ، مديريت و اجراي ساختمان

116

16

سعید نداف

200.000

 

 

عناوین دوره های HSE جهت اخذ مجوز ارتقا ، تمدید و صدور پروانه

ردیف

رشته

صلاحیت

عنوان دوره

کد

پایه

مدرس

مدت مصوب

هزینه

برنامه زمانبندی

تومان

1

عمران و معماری

اجرا

مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست (HSE)

7-811

جهت تمدید کلیه پایه ها

حمید عظیمی

8

150.000

 

2

مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست(HSE)

7-811

جهت صدور پروانه پایه 3

8

150.000

 

3

مقررات و تدابیر فنی سلامت،ایمنی ومحیط زیست (HSE)

818

جهت ارتقا پایه 3به2

24

300.000

 

4

روشها و تکنیک های اجرای نظام سلامت،ایمنی و محیط زیست(HSE)

822

جهت ارتقاپایه 2به1

16

220.000