دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

تاریخ های مهم کنفرانس

زمان برگزاری همایش: 31 مرداد ماه و یکم شهریورماه 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 25 مردادماه 1398
دریافت کارت ورود به همایش منوط به پرداخت وجه مربوطه میباشد

 

پوستر همایش
Poster
اطلاعیه ها
سخن رئیس همایش

با سپاس و ثنای بی حد بر آستان صفات بی همتای احدیت و با استعانت از درگاه بی كرانش و با یاری و تلاش جمعی همکاران، خداوند منان را شاکریم که فرصتی به دست آمد تا بـه یادمـان وقـایع تلـخ زلزلـه بهمـن 1375 ،اردیبهـشت 1396 بجنورد و با اتکاء بر توانمندي هاي بومی منطقه اي ، اقدام به برگزاري چهارمین همـایش علمـی زلزلـه – مـدیریت بحـران و دورنماي آینده نماییم.
همایشی که بتواند علاوه بر بسط مقالات پژوهشی، در سالی که طبق فرمایش مقام معظم رهبری به نام «سال رونق تولید» نامگذاری شده است و با بهره گیری از فرمایشات ایشان در تبیین گام دوم انقلاب، با هدف پیگیری موضوعات مربوط به شعار فوق در حوزه صنعت ساختمان و تعیین راهکارهای عملی و کارشناسی معطوف به اقتصاد مقاومتی، تولید ساختمان های پایدار و اشتغال هدفمند، بستری برای جمع آوری آرا و نظرات همکاران رشته های مختلف مرتبط با مهندسی ساختمان را فراهم كند؛ آرزویی دور از دسترس می نمود كه با همت والا و عزم راسخ همکاران تلاشگر، جلب توجه مخاطبان گرامی و نیز انجام امور اجرایی آن، همه و همه را میسر ساخت.
از آنجا که مباحث اخلاق حرفه ای اولین بار در مهندسی به طور عام مطرح شده و عنوان کلی اخلاق مهندسی را به خود گرفته، اینک با توجه به گسترش شاخه های مختلف خدمات مهندسی میتوان با حفظ اصول کلی مباحثی تحت عنوان اخلاق در حرفه مهندسی را مطرح كرد.
این همایش بدون نقد منصفانه و دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما مخاطبان ارجمند، نمی تواند راه کمال را به سلامت بپیماید. پس منتظر ارتباط متقابل شما می مانیم و به این ارتباط افتخار می کنیم.
و در کلام آخر بر خود فرض می دانم از لطف هیأت مدیره محترم، تلاش بی وقفه دبیر محترم همایش و سایر همکاران که بدون همت صبورانه ایشان شاید این همه توفیقات میسر نبود مخلصانه قدردانی کنم و امیدوارم همچنان در این راه ثابت قدم باشند.

رئیس سازمان و رییس همایش

علی اکبر رمضانی

دبیر همایش

به نام خدا
گر علم در ثریا باشد ، مردانی از سرزمین پارس به آن دست پیدا خواهند کرد.

سخن دبیر همایش
جامعه فرهیخته مهندسان ساختمان ،دانشگاهیان و صاحبنظران ، امروزه در جایگاهی قـرار دارنـد کـه رونـد رو بـه رشـدي را در استقبال از مقالات علمی جدید تجربه نموده به گونه ایکـه ایجـاد بـستري مناسـب، جهـت ارائـه یافتـه هـاي علمـی و انتقال تجربیات را از وظایف و اهداف خود برمی شمارند.
بر همگان آشکار است که کشور عزیزمان ایران ، بر روي یکی از دو کمربند لرزه خیز جهان واقع است بـه گونـه ایکـه تقریبـاً تمامی گستره آن در مسیرخطرات زلزله قرار دارد .از اینرو شناخت دقیـق زلزلـه و مـدیریت نتـایج حاصـل از آن ، بـه خـوبی احساس می گردد تا از یک سو ، تصمیمات کلان ساخت و ساز و مکـان گزینـی شـهر هـا ، بـا چـشم انـدازي ژرف و دقـت بیشتري صورت پذیرفته و از سوي دیگر بر مبناي معیارهاي میدانی – علمی، ساختمان هایی ایمن و مقاوم ، بنا گردند.
حال با عنایت به استقبال بی نظیر جامعه فرهیخته نظام مهندسی سـاختمان ازهمـایش ملـی زلزلـه – مـدیریت بحـران – دورنماي آینده در بهمن 1395 شهر بجنورد، بر آن شدیم تـا بـه یادمـان وقـایع تلـخ زلزلـه بهمـن 1375 ،اردیبهـشت 1396 بجنورد و با اتکاء بر توانمندي هاي بومی منطقه اي ، اقدام به برگزاري چهارمین همـایش علمـی زلزلـه – مـدیریت بحـران – دورنماي آینده ، نماییم.
در همایش حاضر، سخنرانیهاي کلیدي ، با حضور مقامهاي بلند مرتبـه کـشوري و لـشگري ، مراکـز علمـی و تحقیقـاتی و جامعه نظام مهندسی ساختمان به عنوان پرچم دار مقوله ساخت و ساز مسکن ، ارائه خواهد شـد. همچنـین در نظـر اسـت نمایشگاه ویژهاي از توانمنديهاي بخش تولید و صنعت ساخت و ساز بـا رویکـرد شـعار ”مـا میتـوانیم“ در حاشـیه همـایش برگزار گردد. برگزاري کارگاههاي تخصصی و سخنرانیهاي علمی اساتید مجرب و با سـابقه کـشور از دیگـر بخـشهـاي ایـن رویداد بزرگ میباشد.
دبیرخانـه همـایش مـشتاقانه از جامعـه فرهیختـه مهندسـان سـاختمان ،اسـاتید، اصـحاب اندیـشه و قلـم ،پژوهـشگران، متخصصین دانشگاهی -مراکز تحقیقاتی و صـنعتی و دانـشجویان ، بـراي شـرکت در ایـن همـایش علمـی دعـوت بـه عمـل میآورد.
امید است به حول و قوه الهی بتوانیم با مشارکت شما خوبان گام بلندي در راستاي اقتدار و اعتلاء علمی کشور عزیزمان ایران ، در حوزه زلزله – مدیریت بحران و دورنماي آینده برداریم.


منتظر دیدار شما فرهیختگان در این رویداد مهم هستیم.
سید امین و کیلی -دبیر همایش

سخنران‌های همایش

Najar (1)1 (1)Zare-236x300_1 download_1 Untitled   Dr.-Gholam-JavanDoloie_1 

جهت مشاهده رزومه سخنران های ویژه همایش روی تصویر کلیک کنید

اخبار سایت
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

به اطلاع کلیه پژوهشگران می رساند که پورتال کنفرانس راه اندازی گردید و پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه کاربران ضمن ثبت نام نسبت به ارسال اصل مقاله اقدام و همچنین پیگیر فعالیت های جاری کنفرانس نیز باشند.

1398/05/01 بیشتر بدانید ...

  محورهای کنفرانس

  ناپایداری های زمین در زلزله

  بهسازی لرزه ای سازه های موجود

  اثرات ساختگاه در طرح لرزه ای

  ارزیابی تاب آوری شریان های حیاتی در برابر زلزله

  تکتونیک لرزه ای، گلسل های فعال و تحلیل خطر زلزله

  آسیب پذیری لرزه ای شریان های حیاتی

  بررسی میزان آسیب پذیری تاسیسات برقی، مکانیکی در بحران و راهکارهای کاهش خسارت ناشی از آن

  طراحی و ساخت و ساز در حوزه نزدیک گسل

  مقاوم سازی ابنیه تاریخی

  معماری و پدافند غیرعامل در مدیریت بحران

  تاب آوری شهرها در مدیریت بحران

  هشدارهای پیش از وقوع زلزله و سیل و آموزش همگانی

  مدیریت بحران و امداد و نجات بعد از وقوع زلزله و سیل

  فناوری های نوین در مدیریت خطر پذیری بحران

  مبانی سلامت ایمنی و محیط زیست (HSE)

  امروز : شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
  شمارش معکوس تا برگزاری همایش
  ثانیه
  دقیقه
  ساعت
  روز

  همایش زلزله

  123 - Copy

  اسلایدر گالری تصاویر
  حامیان همایش
  برگزار کنندگان همایش
  نظام مهندسی مدیریت بحران استان استانداری خراسان شمالی
  حامیان علمی همایش
  دانشگاه خوارزمی دانشگاه بجنورد دانشگاه آزاد پژوهشگاه بین المللی زلزله انجمن ژئوفیزیک
  حامیان مالی همایش
  نظام مهندسی مدیریت بحران استان استانداری خراسان شمالی سبک سازان شرق سوین پارسیان 1 بتن
  دوره های آموزشی

  دارای امتیاز آموزشی ارتقاء پایه نظام مهندسی برای دوره 

  ثبت نام کنندگان محترم توجه داشته باشید : صرفا مجاز به ثبت نام در یک دوره آموزشی ارتقاء پایه می باشید

  مباني گودبرداري، ژئوتكنيك و سازه‌هاي نگهبان

  آشنايي با مباني پدافند غيرعامل

  روشهاي تعمير، مرمت و تقويت سازه‌ها

  روشهای ساخت ، فناوریهای نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی

  مصالح و فناوري‌هاي نوين در صنعت ساختمان

  الزامات هماهنگي ، مديريت و اجراي ساختمان

  مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست (HSE)

  مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست(HSE)

  مقررات و تدابیر فنی سلامت،ایمنی ومحیط زیست (HSE)

  روشها و تکنیک های اجرای نظام سلامت،ایمنی و محیط زیست(HSE)

  ویژه نامه همایش / 1395

  Conference Journal